Quỷ sai

Địa ngục có tồn tại thật không?

Rất nhiều người có tâm "hoài nghi" về sự tồn tại thật sự của Địa Ngục! Trong đó, ngay cả hàng tỳ kheo cũng có nhiều quan điểm trái ngược nhau, có người tin là "có", một số lại cho là "không"! Vậy địa ngục có thực sự tồn tại?