Quy trình làm đám ma

Nhà có tang gia đình cần chuẩn bị những gì?

Nhà có người vừa mất, gia đình cần chuẩn bị những gì để lo đám tang và hậu sự chu toàn? Đây là thắc mắc của rất nhiều người, thậm chí trong lúc tang gia bối rối, có gia đình còn phó mặc mọi việc cho ban tang lễ. Tuy nhiên, con cháu trong nhà cũng nên tìm hiểu qua quy trình làm đám ma, đám tang từ A - Z  để lo cho người đã khuất đầy đủ.