Rô bốt tuần tra nghĩa trang

Lạnh người với Robot tuần tra nghĩa trang Trung Quốc

Vì đội tuần tra ban đêm ở một nghĩa trang tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thường là phụ nữ lớn tuổi nên chính quyền địa phương đã chi tiền mua một con robot có thể kéo xe đi cùng mọi người cho bớt sợ