Rối loạn đa nhân cách

Vong nhập, ma nhập: Biểu hiện, dấu hiệu & cách trục vong

Khi nhắc tới những hiện tượng vong nhập nhiều người cho là nhảm nhí, nhưng trên thực tế thì vong nhập, ma làm, ma nhập đã xuất hiện trên rất nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau, cả nam lẫn nữ. Loại trừ các khả năng do bị tâm thần thì những người như thế nào dễ bị vong ma nhập? Các dấu hiệu nhận biết vong nhập như thế nào? Cách giúp đỡ người bị vong nhập, cách trục vong ra khỏi cơ thể?