Sắm lễ Cậu bé Cửa Đông

Cậu bé Cửa Đông là ai? Sự tích, đền thờ và văn khấn

Khi nhắc đến tục thờ Trần triều ta có nghe đến cậu bé Cửa Đông (Cửa Suốt) nhưng trước đây trong hệ thống thờ các vị thánh nhà Trần thì lại không hề có Cậu Bé Cửa Đông. Vậy Cậu Bé Cửa Đông là ai? Tại sao Cậu Bé Cửa Đông lại được thờ trong hệ thống nhà Trần? Đền thờ Cậu Bé Cửa Đông ở đâu? Văn thỉnh Cậu Bé Cửa Đông (Cửa Suốt)? Sắm lễ Cậu Bé Cửa Đông như thế nào? Văn khấn đi lễ đền Cậu Bé Cửa Đông? .... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu