Sao Hoá Kỵ

Sao Hoá Kỵ: Luận giải chi tiết và hay nhất

Hóa Kỵ là sao chủ thị phi, điều tiếng, ganh ghét kèn cựa, ăn nói. Đi với cát tinh nó mang nghĩa người ta ganh tài với mình, đi với Hung Sát tinh thì mình là người ghê gớm bị điều tiếng xấu.