Sát khí

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 12)

Sau giấc ngủ dài không vẫy tai, tôi thức dậy khá sớm nhưng vẫn thấy hai ông lão dậy trước tôi và khề khà bên ly nước chè. Thấy tôi dậy, hai lão nhìn tôi cười rồi giục tôi đi làm vệ sinh, sau đó ăn cơm sáng rồi ra ngoài miếu xem kịch hay.