Sen trắng

Cách cắm hoa SEN nở căng, bền cánh?

Mua một bó sen, đặt máy quay qua đêm sẽ ngắm được sen từ từ bung cánh trong nắng mai rất đẹp, lúc mình thức giấc thì hương hoa đã ngan ngát khắp nhà. Nhưng nhiều người lại nói hoa sen nhanh tàn, hoa cắm mãi không chịu nở, hoa nhanh héo rũ... Tại sao lại vậy? Tại vì bạn chưa biết cách cắm hoa sen nở căng, bền cánh.