Sóng diện từ

Vì sao trong lễ đàn không nên quay phim, chụp ảnh, dùng điện thoại?

Bất kỳ một Lễ Đàn nào diễn ra trong nhân giới, nếu mong muốn kết nối tâm linh, ứng tụ thần pháp thì nhất thiết phải tuân thủ một điều:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUAY PHIM, CHỤP ẢNH, TRONG SUỐT THỜI GIAN TRƯỚC TRONG LÚC LỄ ĐÀN DIỄN RA.