Sự tích Nàng Bân

Thần thoại: Sự tích nàng Bân

Trong những câu chuyện cổ của Việt Nam, Trời (hay Ngọc Hoàng) là cha của một dàn công chúa: có nàng Mặt Trời, nàng Mặt Trăng, nàng Lúa, Liễu Hạnh, và có cả nàng Bân. Nhưng khác với các chị em, nàng Bân chậm chạp và vụng về.