Sư tử

Tính cách đặc trưng của cung Sư Tử

Tính cách đặc trưng của những người thuộc cung Sư Tử chính là sáng tạo và ấm áp. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần hồi đáp. Thế nhưng, Leo cũng rất kiêu ngạo, cứng đầu, kiêu hãnh & luôn cho mình là trung tâm.