Tả quân Lê Văn Duyệt

Truyền thuyết: Tả quân Lê Văn Duyệt

Ông tên Lê Văn Duyệt, giữ chức Tả quân trong trận chiến của nhà Nguyễn chống nhà Tây Sơn. Quê gốc của ông ở Quảng Ngãi và được sinh ra tại Tiền Giang, Lê Văn Duyệt được lịch sử ghi nhận là một trong những tướng lĩnh hàng đầu của vua Gia Long.