Tâm sinh tướng

Những câu phú XEM TƯỚNG pháp của người xưa

Tinh hoa của tướng pháp cổ nhân thường đặt thành phú. Sau đây là những câu phú trích từ những sách cổ về tướng pháp như: Ma Y tướng pháp - Thuỷ Kính thần tướng - Viên Liễu Trang tướng thuật...