Tâm Việt kỷ lục gia

Bỏ học cấp 2 cũng có thể trúng tuyển giáo viên tại Tâm Việt

Chỉ cần vượt qua 3 thử thách: "đội 1 chai nước lên đầu, đứng trên 1 con lăn và đồng thời tung 3 bóng" là được trở thành giáo viên chính thức của trung tâm Tâm Việt. Không cần bằng cấp, trình độ hay yêu cầu chứng chỉ sư phạm. Giáo viên giỏi hay không, sẽ đánh giá bằng khả năng làm các thử thách trên.