Thải đồng

Căn đồng số lính: Những điều cần biết

Bất kỳ người nào khi nhập đạo cửa Đình Thần cũng đều biết mình có căn cơ duyên nghiệp với Chư Thánh cửa Đình Thần ta (Căn đồng). Nhưng để hiểu cặn kẽ Căn đồng là gì ? Số lính là gì ? Căn nào phải hầu căn nào không ? Tiễn căn – giải căn – Thải đồng giải đồng…là gì? ...thì không phải ai cũng biết, không phải thầy nào cũng tỏ tường. Hãy cùng Tamlinh.org đi tìm câu trả lời qua 10 pho Kinh văn tứ phủ do đồng thầy Tự Tuệ Trần biên soạn.