Thằng bé chăn bò

Truyện ngắn hay: Thằng bé chăn bò

Cũng lâu lắm rồi, hồi mình 16 tuổi, nhà mình gần sông nên hay ra đó câu cá.. Khúc sông ở gần nhà câu mãi cũng chán, mình vác cần đi xa một chuyến ..cỡ khoảng 2 cây số, tới một cái hủng (vực), ở trên một bờ đất khá cao, cách mặt nước hơn ba mét, nước ở dưới lặng, xanh két lại.