Thành công

Để trẻ thành công bạn cần rèn tính KỶ LUẬT cho trẻ ngay bây giờ

Một nghiên cứu dài gần 40 năm được thực hiện bởi 3 ĐH hàng đầu thế giới gồm ĐH King's College, Anh, ĐH DuKe, Mỹ và ĐH Dunedin, New Zealand đã cho thấy sự thành công của 1000 đứa trẻ khi đến độ tuổi 38 nếu ngay từ lúc nhỏ chúng được phát triển tính kỷ luật.