Thay ban thờ mới

Thay ban thờ gia tiên mới cần làm những gì?

Trong văn hoá tâm linh người Việt, thay mới bàn thờ không chỉ là việc cần làm khi ban thờ đã quá cũ, hư hỏng mà còn được xem là sự thể hiện tôn kính với thần linh, tổ tiên, thể hiện sự quan tâm của gia chủ đối với chốn tâm linh của gia đình. Vậy thay ban thờ gia tiên mới cần làm những gì? Thủ tục thay ban thờ mới như thế nào? Sắm lễ thay ban thờ mới? Văn khấn khi thay ban thờ mới? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.