Thầy then

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 28)

Căn nhà của Hằng trần đang rôm rả với tiếng cúng bái của thầy mo, có khá nhiều người tụ tập ở đây để xem thầy mo làm lễ. Mọi người tránh ra khi chúng tôi lục tục trèo lên nhà sàn. Ở đây mọi người cũng biết qua về chúng tôi và thầy Trung nên cũng nể và tránh đường.