Thầy trừ tà

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 11)

.. Ông Trung không nhìn tôi mà vẫn sắp xếp các lá bùa cho ngăn nắp và dễ thấy. Tôi mạnh dạn hỏi

- Thầy ơi, sao bùa lại có màu sắc hay vậy, thầy có thể giải thích một chút được không, con thấy trên mạng rao bùa tùm lum, mà cũng không hiểu nguyên lý cái bùa nó ra làm sao, nói chung nói đến bùa ngải là thấy sợ sợ rồi, ghê chết đi được...