Thiên linh cái Đồng Tháp

Vụ án Thiên linh cái rúng động Đồng Tháp Kỳ 3

Sau khi hoàn thành các thủ tục, những họng súng được giương lên hướng về phía gã thầy bùa. Những tiếng đùng đoàng vang lên chát chúa. Trong sự hồi hộp pha lẫn chút lo sợ, thế nhưng hàng nghìn ánh mắt vẫn không hề rời chăm chú về phía Hai Tưng.