Thiên Phủ

Luận TỬ VI THIÊN PHỦ đóng tại Dần Thân

Có rất nhiều quan điểm khi Tử vi, Thiên phủ đóng tại Dần Thân. Người thì cho rằng đó là điều tốt lành nhưng có người lại luận rằng tử vi, thiên phủ đồng cung tại dần thân sẽ tạo ra xung đột [một rừng không thể chứa hai hổ], mà tính chất hỗ tương rất khiên cưỡng (gượng), ngược lại còn khó phát huy. Vậy cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu