17/09/2021 15:09 View: 1459

14 chính tinh nên KHỞI NGHIỆP như thế nào để thành công

14 chính tinh thủ mệnh trong khoa tử vi cũng quyết định một phần tính cách và tinh thần khởi nghiệp của đương số. Vậy với mỗi sao nên khởi nghiệp như thế nào để đạt được thành công? 

khoi nghiep.jpg
14 chính tinh khởi nghiệp như thế nào để thành công?

1.Tử vi khởi nghiệp

Tử vi lập nghiệp cần phải thị sát tình hình thực tế, mới có thể nắm bắt được đoàn thể, từ đó có thể chọn ra những quyết sách sang suốt.

2.Thiên Cơ khởi nghiệp

Thiên Cơ bản tính hiếu kì, tốt nhất hãy đợi cho đến khi tích lũy được kĩ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm kha khá hãy khởi nghiêp.

3.Thái Dương khởi nghiệp

Thái Dương khi lập nghiệp cần tránh nhiệt quá độ, khi nào cần tiến hãy tiến, cần lui hãy lui, không nên nhất thời hành động hồ đồ.

4.Vũ Khúc khởi nghiệp

Vũ khúc khi lập nghiệp nếu tư tưởng có thể linh hoạt thông suốt hơn một chút sẽ gặp nhiều thuận lợi.

5.Thiên Đồng khởi nghiệp

Thiên Đồng khi lập nghiệp có một người sáng suốt giúp đỡ, quản lí tiền bạc, nếu hợp tác làm ăn với người khác thì nên lưu tâm hơn về chuyện tiền bạc.

6.Liêm Trinh khởi nghiệp

Liêm Trinh lập nghiệp nếu có thể chú trọng đến mặt sách lược thì sẽ thuận tiện hơn trong công việc, nếu hợp tác làm ăn nên tìm cộng sự sáng suốt.

7.Thiên Phủ khởi nghiệp

Thiên Phủ tốt nhất không nên tham gia vào lĩnh vực mình không am hiểu.

8.Thái Âm khởi nghiệp

Thái Âm luôn luôn thực hiện hóa ước mơ của mình theo đường đi nước bước dõ dàng, lại có khả năng chiêu nạp nhân tài, nên rất có tố chất tiềm tàng cho lập nghiệp.

9.Tham Lang khởi nghiệp

Tham Lang là người có nhiều đam mê, nên khi lập nghiệp trước tiên cần xác định rõ phương hướng rồi mới nỗ lực.

10.Cự Môn khởi nghiệp

Cự Môn tự nâng cao mình trao trải nghiệm thực tế mới có thể đạt được thành công thực sự.

11.Thiên Tướng khởi nghiệp

Thiên Tướng cần có một cộng sự năng động để đốc thúc bản thân thì mới có thể thành công trong sự nghiệp.

12.Thiên Lương khởi nghiệp

Thiên Lương cần vứt bỏ sỹ diện và cảm xúc cá nhân, tránh xa tiểu nhân mà gần người quân tử thì mới thành công.

13.Thất Sát khởi nghiệp

Thất Sát có 2 con đường lập nghiệp để chọn lựa, một là bắt đầu từ kĩ năng chuyên ngành của mình, khi thời cơ chín mùi mới bắt tay vào hành động, hai là tìm cộng sự có cơ mưu, có thể giúp mình thì như hổ thêm cánh.

14.Phá Quân khởi nghiệp

Phá Quân muốn lập nghiệp cần thấu tình đạt lý hơn, không nên cao ngạo lập dị trong việc xử lí các mối quan hệ giao thiệp mới có thể nhận nhiều sự giúp đỡ hơn...