Thổ công

Thổ công là gì? Cách thức thờ cúng thổ công?

Để giúp mọi người hiểu thêm về vị Thổ Công Tinh Quân tôi sẽ trích đăng lại một vài cuộc đối thoại giữa một nhà sư và một vị Thổ Công, hy vọng mọi người có thêm kiến thức để nhận biết được những việc gì nên làm, những việc không nên làm khi thờ cúng thổ công.