Thờ thì dễ

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 30)

Thầy Trung hỏi thầy mo và bác trưởng bản về những nơi có nhiều người chết, những nơi là nghĩa trang của làng...