Tiên Cô Cửa Suốt

Tiên Cô Cửa Suốt: Thần tích, đền thờ và văn khấn

Cô Bé Cửa Suốt là Tiên Cô thuộc hàng Vương Tôn trong tín ngưỡng thờ Công Đồng Trần Triều. Vậy đền thờ Cô Bé Cửa Suốt ở đâu? Thần tích Cô Bé Cửa Suốt như thế nào? Cô Bé Cửa Suốt thực sự là ai? Có Căn Cô Bé Cửa Suốt là gì? Văn khấn đi lễ đền Cô Bé Cửa Suốt? Sắm lễ Cô Bé Cửa Suốt như thế nào? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.