Tìm mộ liệt sĩ

Nhà ngoại cảm làm giả cả KHO VÀNG để chiếm đoạt 70 TỈ

Làm giả hài cốt liệt sĩ, đúc hàng tấn vàng giả chôn xuống đất và vẽ ra rất nhiều câu chuyện hoang đường - màn kịch tâm linh của "nhà ngoại cảm" rởm Vũ Thị Hoà đã không qua mắt được Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Vĩnh Phúc.