Tôn nhang bản mệnh

Tôn nhang bản mệnh có tốt không? Làm lễ ở đâu?

Mỗi đồng nhân trước khi nhập đạo (mở phủ xuất thủ trình đồng) đều làm lễ tôn nhang bản mệnh (có thể gộp chung 1 đàn lễ hoặc tách riêng hai đàn: Mở phủ và tôn nhang). Thực tế có những bách gia cũng làm lễ tôn nhang và mong cầu sự an yên.

Vậy thực chất và ý nghĩa của việc “tôn nhang bản mệnh" là thế nào ? Tôn nhang bản mệnh có tốt không? Làm lễ tôn nhang bản mệnh ở đâu?