Tốt lễ dễ kêu

Sắm lễ đi chùa, đền, điện, miếu: Như thế nào cho ĐÚNG?

Khi đi lễ đền chùa điện phủ, việc sắm lễ và dâng lễ như thế nào để vừa thể hiện tấm lòng thành kính, vừa phù hợp với văn hóa thờ tự là điều không dễ. Bên cạnh đó, sắm lễ để "xin gì được nấy", "vạn sự hanh thông"... thì cần chuẩn bị những gì? Ông bà đã có câu : Tốt lễ dễ kêu - điều này có thực sự đúng không?