Trẻ khóc dạ đề

Vòng dâu tằm có trừ tà thật không?

Từ rất xa xưa các cụ truyền lại về tác dụng của vòng dâu tằm như trừ tà, đuổi ma, xua oán linh, giữ vía và nên đeo cho trẻ nhỏ, nhất là các bé hay khóc dạ đề. Tuy nhiên, tác dụng thực sự của vòng dâu tằm trong tâm linh như thế nào? Có thật sự tốt thế không thì không phải ai cũng biết.