Trinh nữ

Truyện ma kinh dị: NGÕ CỤT (Tập 1)

Thằng Thiện mới chuyển đến đó được gần một tuần, hàng xóm chả ai biết nó làm gì, chỉ thấy nó cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có những hôm nó cũng không về.

Bà Hoa là người nhiều chuyện nhất xóm, chuyên đi soi mói mọi người và lê la buôn những câu chuyện từ không thành có.