Trung Giới

Việc di chuyển của các Âm linh trong Trung giới

Hỏi: Trong cõi Trung giới, vì sao các âm linh không thể di chuyển từ cõi Trung Giới này sang cõi Trung Giới khác? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu