Truyện ma TÀ AM

Truyện ma: Tà ám (Tập 7)

Sau khi trò chuyện nhà bà Tài, nội cũng sốt ruột nhà mới mất con chó không còn ai giữ nhà nữa mới xin phép về sớm. Ra đến sân, mắt tôi cứ dán vào cái miếu nhỏ, bởi nó có cái con chó bằng đá bị cụt đầu, nó làm tôi vừa ám ảnh, vừa " ngứa mắt " nhất định có cơ hội tôi sẽ gỡ & ném bỏ nó.