Truyện ma tàu hoả

Truyện ma: Cậu em trên đường ray tàu hoả

Cậu bạn nối khố từ nhỏ của tôi chết rất thảm.

Lúc đó mấy đứa nhóc chúng tôi có tổng cộng 4 người, cùng chơi đùa trên đường ray xe lửa. Chẳng biết lúc đó xui rủi thế nào mà chân cậu ấy bị kẹt trên đường ray.