Tướng mông

Xem vận mệnh sang - hèn qua Tướng Mông

Trong Tướng học thì tướng Mông liên hệ tới Hậu vận, với phụ nữ Mông không những là vẻ đẹp hình thể mà trong Nhân tướng học thì Mông liên quan đến Sinh lý, tính cách, con cái, quí tiện. Bài viết này Tamlinh.org sẽ gửi đến các bạn cách xem vận mệnh sang hèn qua tướng mông của đàn ông và phụ nữ.