Tượng Phật cổ

Đưa tượng Phật cổ đi quét CT, kết quả khiến mọi người sửng sốt

Đâu là phát hiện đáng kinh ngạc nhất khi đi qua máy chụp CT? Có lẽ kết quả chụp CT của bức tượng Phật hàng nghìn năm tuổi có chứa nhục thân sư Trung Quốc sẽ được xếp hàng đầu.