Tửu linh

Các nhà sư có được uống rượu không?

Hôm nay Tamlinh.org muốn kể cho mọi người nghe về một câu chuyện, câu chuyện về một vị Thiền Sư phải hủy hoại trăm năm tu hành, ngàn năm đạo hạnh cũng chính vì không giữ được mình trước mê lực của Tửu Linh!