Tỳ hưu

Tỳ Hưu có giúp tăng tài lộc, kỵ tà, giải sát khí THẬT không?

Khi mua nên chọn con Tỳ Hưu tướng dữ, uy phong, miệng há rộng, chân to, bụng to, không bị khoan lỗ hậu môn, còn việc 1 sừng hay 2 sừng thì điều này không quá quan trọng.