Ung thư hạch bạch huyết

Nữ du học sinh Việt bị ung thư: Muốn trở về chết trên quê mẹ

"Nhưng con người ta khi đến cửa chết, đều chỉ muốn ít nhất có thể chết ở quê hương. Giống như con cáo chết ba năm quay đầu về núi. Người nói bao nhiêu ngôn ngữ, khi nói lời trăng trối cũng chỉ thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ. Mình muốn về thăm lại gia đình, thăm lại núi non xưa khi vẫn tạm còn khỏe mạnh..."