Ung thư phổi

11 dấu hiệu tự phát hiện UNG THƯ giai đoạn đầu tại nhà

Đọc báo, cứ thời gian lại thấy một nhân vật nổi tiếng bị ung thư, thời gian sau thì qua đời. Vì, họ nổi tiếng, nên được báo chí và mạng xã hội nhắc đến, tiếc thương, chứ mỗi ngày có cỡ 500-600 người mắc ung thư mới và chết cỡ 200-300 người thì chẳng ai biết, vì họ là người bình thường.