Vi nam vi nữ

Người có CĂN ĐỒNG hay bị lệch lạc về giới tính?

Từ xưa đến nay mọi người thường gọi những người có căn đồng số lính là "giới đồng bóng", vậy "đồng bóng ở đây có ý nghĩa gì? Có phải cứ có căn đồng là hay bị lệch lạc về giới tính, dễ bị "bê đê" không? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu qua cuộc đối thoại giữa đồng già và đồng trẻ sau đây.