Vong linh tự tử

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 21)

…Không mấy khi được quan sát, tôi liền đi theo đám linh hồn đang ùn ùn đi như trảy hội, tôi thầm nghĩ: nếu cứ đi theo đám người này thì cũng chả giải quyết được gì, chi bằng kiếm đại một tình tiết nào đó cho dễ nhớ.