Vòng phong thuỷ

Đá có năng lượng thật không?

Đá có năng lượng không? Đây vẫn là câu hỏi cho rất nhiều cuộc bàn luận giữa 2 trường phái đối lập nhau mà bên nào cũng có lý do hợp lý để tin vào những quan điểm, ý kiến của mình là đúng đắn. Nếu nó không có, tại sao thực tế khi sử dụng đá làm đồ trang sức lại có những thay đổi rất rõ rệt? Nhưng nếu có năng lượng thì đó là dạng gì và tác dụng thế nào, liệu có chỉ ra rõ ràng được không?