Vụ án kinh dị

Phá án: Người đàn ông dưới giếng sâu

Cái giếng rất nhỏ, đường kính chỉ 33cm và cơ thể gần như như là bị nhồi nhét vào. Vì xác chết không có quần áo nên không có gì để xác minh thân thế của anh ta. Anh ta không có tiền án tiền sự và cũng không đăng ký vân tay. Người này là ai?