Xem chữ ký đoán vận mệnh

Nhận biết chữ ký TỐT - XẤU

Chữ ký xấu hay đẹp tùy theo thói quen của mỗi người. Tuy nhiên trong phạm vi tướng mệnh thì chữ ký đẹp hay không đẹp không thành vấn đề mà điều cần nhất là chữ ký đó xấu hay tốt ? Vâyh chữ ký như thế nào là tốt? Chữ ký như thế nào là xấu? Dấu hiệu nhận biết chữ ký tốt?