Ý nghĩa sao

Luận bàn về sao Thiên không trong khoa Tử vi

Mệnh có Thiên Không thích nghiên cứu về Phật giáo, về tâm linh, tôn giáo, đời cũng trải qua nhiều thăng trầm, trắc trở, đi đến tận cùng của sự mất mát tình cảm bắt đầu con người ta mới giác ngộ, mới đi tìm hiểu nên mới thích tâm linh, Phật pháp, thích Kinh Phật, thích sự tu hành