Yên căn yên mệnh

Căn đồng số lính: Hướng dẫn để yên căn yên số

Cha chấm Lính Mẹ bắt Đồng cơ hành khốn đốn nếu đúng con bốn phủ, người ấy sẽ phải tìm Thầy đại tấu dẫn trình khai đàn mở Phủ. Vậy khi đã là con bốn Phủ thì làm sao để yên căn yên mệnh? Yên căn yên số là gì? Cách nhận biết đồng nhân chưa yên căn yên số? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.