Ác quỷ

Giao dịch với MA QUỶ

Tại Việt Nam, bạn đã bao giờ nghe nói về "giao dịch với ma quỷ" ? Chắc hẳn là "chưa", nhưng nếu để ý trong 1 vài con hẻm tâm linh thì đâu đó vẫn có những vụ "giao dịch với ma quỷ".