Cháo cúng cô hồn

Tháng 7 cô hồn cần KIÊNG KỴ những gì?

Tháng 7 âm lịch chúng ta còn gọi với tên khác "Quỷ nguyệt" (nghĩa là tháng của quỷ). Xoay quanh tháng Cô hồn có rất nhiều lưu truyền. Trần sao âm vậy. Trên trần này bạn không làm gì ai thì không làm gì bạn. Tương tự bạn không làm gì vong, vong cũng không rảnh để đi làm gì bạn. Người có việc của người, ma có việc của ma. Vậy trong tháng 7 âm lịch có những điều kiêng kị gì để tránh bị vong ma quấy nhiễu? Có nên mua xe, mua nhà, về nhà mới, nhập trạch, khởi sự...vào tháng 7 cô hồn?