Đại hồng thuỷ

Bí mật về ngày tận thế: Sách cổ và các nhà tiên tri

Liệu Ngày tận thế là có thật hay chỉ là trí tưởng tượng của con người? Ít nhất thì có một số dự đoán trong sách cổ và từ những nhà tiên tri nổi tiếng đã không chính xác, nhưng tương lai thì chưa biết như thế nào.